© Gasbij.nl ( Alles van deze pagina mag u delen, als het maar positieve reclame is )

WWW. GASBIJ .NL

2022
Beste combineracers, Na een spannend seizoen is het weer tijd om met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren en af te sluiten met het huldigen van de kampioenen. Middels deze brief nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering en de prijsuitreiking op ZATERDAG 26 NOVEMBER vanaf 20.00 uur bij zaal “Wieggers”, Waalderweg 16, 7263 RW in Mariënvelde. Evenals voorgaande jaren beginnen we eerst met de vergadering, waarin jullie vragen kunnen stellen, we met elkaar kunnen discussiëren over het afgelopen seizoen en nieuwe voorstellen kunnen doen voor het komend jaar. Daarna gaan we over tot de prijsuitreiking en hopen we de avond gezellig af te sluiten, zoals jullie en wij dat gewend zijn. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat wij als organiserende clubs op de hoogte zijn van jullie vragen en opmerkingen, zodat wij de vergadering doelmatig kunnen voorbereiden en kort kunnen houden. Stuur jullie vragen en opmerkingen voor 1 november per e-mail naar ons toe, zodat we deze tijdens het vooroverleg met de gezamenlijke organisaties kunnen bespreken! Graag versturen naar het e-mailadres van de Gezamenlijk Combinerace Organisaties (info@gasbij.nl). We zien jullie gaarne terug op zaterdag 26 november 2022 bij zaal “Wieggers” in Mariënvelde! De Gezamenlijke Combinerace Organisaties. Sehr geëhrter Mähdrescherfreunde, Nach einer spannenden Saison ist es an der Zeit, die vergangene Saison gemeinsam auszuwerten und mit der Ehrung der Champions abzuschließen. Mit diesem Schreiben laden wir Sie ein zur Jahrestagung und Preisverleihung am SAMSTAG, 26. NOVEMBER ab 20:00 Uhr im Saal “Wieggers”, Waalderweg 16, 7263 RW in Mariënvelde (NL.). Wie in den vergangenen Jahren starten wir zunächst mit dem Treffen, bei dem Ihr Fragen stellen könnt, wir die vergangene Saison besprechen und Ihr neue Vorschläge für das kommende Jahr machen können. Danach begeben wir uns zur Siegerehrung und hoffen, den Abend so angenehm ausklingen zu lassen, wie Sie und wir es gewohnt sind. Für einen guten Geschäftsverlauf ist es wichtig, dass wir als veranstaltende Vereine Ihre Fragen und Anmerkungen kennen, damit wir das Treffen effektiv vorbereiten und kurz halten können. Senden Sie uns Ihre Fragen und Anmerkungen bis zum 1. November per E-Mail, damit wir diese in der Vorberatung mit den gemeinsamen Organisationen besprechen können! Bitte senden Sie an die E-Mail-Adresse der gemeinsame Mähdrescherrennen Organisationen aus Holland (info@gasbij.nl). Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Samstag, den 26. November 2022 im Saal “Wieggers” in Mariënvelde! Die gemeinsamen Mähdrescherrennen Organisationen aus Holland
ZATERDAG 26 NOVEMBER vanaf 20.00 uur bij zaal “Wieggers”